Lisätietoa Webastosta

Yleisimmät webaston toimintaa häiritsevät tekijät:

->Käyttäjan virheet

-Autolla ajetaan liian lyhyitä ajosuoritteita webaston käytön jälkeen.

Autoa pitäisi käyttää yhtä kauan kuin webasto on ollut käytössä, ts sanoen jos lämmitetään 1/2h, pitäisi autoa käyttää 1/2h. Tällä varmistetaan akun varaustilan säilyminen.

– Auton käyttäjä ei osaa ohjelmoida lämmityslaitetta webaston tarvitsemalla tavalla.

Joissain automalleisa täytyy ilmastointi säätää määrätyllä tavalla ennen auton sammuttamista jotta ilmastointilaitteen “muistiin” jää lämmitysasento.

Jos näin ei tehdä ei ajoneuvo lämpene sisältä ja pahimmassa tapauksessa neste ei kierrä lämmityskennossa josta seuraa webaston nopea kuumeneminen ja katkonainen käynti (käynnistys,lämpeneminen,täysteho,osateho,täysteho jne).

Webasto voi myös sammua ja lukkiutua ylikuumenemisen vuoksi.

-“Pätkä” ajo.

Autolla ajetaan hyvin lyhyitä matkoja (5-10min) ja webastoon on ohjelmoitu automaattinen käynnistystila.

Tämän vuoksi webasto käynnistyy kylmän ilman ja moottorin vuoksi automaattisesti, mutta ei ehdi kunnolla käynnistyä ja lämmetä vaan auton sammuttamisen vuoksi myös webasto sammuu.

Tästä voi seurata “karstoittumista” ja likaantumsta joka usean käyttö kerran jälkeen vain pahenee ja lopulta webasto ei pysty käynnistymään ollenkaan.

– Webastoon jää kesälaadun diesel.

Talven tullen kun polttoainelaatu vaihtuu täytyisi webastoa käyttää “tarpeettomasti” jotta polttoaineputkistoon vaihtuisi talvilaadun polttoaine.

Näin vältetään polttoaineen hyytyminen webastonpolttoainelinjassa kovemmilla pakkasilla.

->Asennusvirheet

-Letkut hankautuvat

-Polttoainelinja “rutussa” tai puristuksissa

-Vääränlainen tankkiotin

-Laite väärässä asennossa

-Pitkät nesteletkut eristämättä (lämmönhukka)

-Ilmastoinnin ohjaus väärin

-Lämmittimen palokaasujen (co2) säätö suorittamatta

-Käyttäjän opastus vaillinainen

 

SUURIN OSA ONGELMISTA VÄLTETÄÄN OIKEALLA ASENNUKSELLA

Webasto itse laitteena on erittäin toimintavarma ja tehokas lämmitin,se vaan täytyy

asentaa oikein

Halvin asennus ei yleensä tuota iloa.

Valitse webasto asentamoksi liike joka ottaa vastuun asennuksestaan ja tekee sen kunnolla

niin silloin myös webasto laitetakuu on voimassa.

LÄMPIMIÄ AUTOJA TALVI AAMUIKSI